Läs senare

Vill få fler att våga jobba med mångfald

Ulla Britta Bruuns stipendiumÅrets vinnare av Ulla-Britta Bruuns stipendium undervisar barnen i mångfald med hjälp av en kalender. Nu vill de sprida sitt arbetssätt till andra.

av Erik Ignerus
26 nov 2019
26 nov 2019
Franziska Forssander och Aisha Lundgren Aslla prisas för sittarbete med mångfald.
Foto: Marc Femenia

Varje år delas Ulla-Britta Bruuns stipendium ut till förskollärare som gjort något extra bra i sitt arbete. Priset, som administreras av tidningen Förskolan och Lärarförbundet, går i år till Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander för deras arbete med en mångfaldskalender. Idén fick de under FN-dagen förrra året.

Det är så viktigt att låta barnen komma fram till saker själva.

– Vi upplevde båda att arbetet med demokrati och mångfald blev väldigt platt. Man jobbar intensivt med det under en dag, men meningsfullheten och den röda tråden saknas helt. Det var då vi bestämde oss för att göra någonting ihop, säger Franziska Forssander, förskollärare på Bagarsjöns förskola i Nacka.

Juryns motivering

Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander har utifrån en både lekfull och läroplansbaserad förskoleverksamhet skapat en ”Mångfalds­kalender” som på ett område som så ofta annars enbart utgår ifrån problema­tisering i stället skänker ren positivism och kunskapsglädje. Aisha och Franziska har med en inkluderande, inspirerande struktur hittat fram till en avväpnande självklar ”organisk” symbios mellan barn och pedagoger. Avgörande för juryns beslut har också varit med vilken detaljrikedom och finess Aisha och Franziska lyckats lyfta fram och bygga vidare på barns naturliga nyfikenhet och utforskande sinnen.

Tillsammans med Aisha Lundgren Aslla, pedagogisk handledare med stor erfarenhet av demokrati- och mångfaldsarbete, började hon fundera på hur man skulle kunna uppmärksamma området mer. Samtidigt närmade sig julen och de bestämde sig för att börja med att fokusera på högtider.

Så en morgon upptäckte barnen att det hängde en massa paket inne på avdelningen. De blev genast väldigt förväntansfulla. När två tovade möss dessutom dök upp för att introducera kalendern steg barnens intresse ytterligare. Tillsammans med mössen fick barnen öppna det första paketet. I det fanns en bild och flera frågor om fester och högtider. Efter den inledningen fick barnen sedan varje dag bekanta sig med fester och högtider som diwali, holi, julafton och ramadan.

Under arbetet fick barnen också eget inflytande. Som avslutning bestämde de sig för att skapa en egen högtid: Vinterfesten, som gick helt i temat vitt. De lämnade in en matsedel till köket med bara vita rätter, bakade vita kakor och klädde sig själva och hela avdelningen i vitt.

– Det är så viktigt att låta barnen själva få komma fram till saker och inte bara servera färdig kunskap, det var häftigt att se deras driv i arbetet med festen, säger Franziska Forssander.

Upplägget blev så lyckat att kalendern utökats med teman om mat och lekar, och just nu planeras en om ritualer.

– Först var vi lite tveksamma till att göra det som en kalender. Det kändes nästan kontraproduktivt eftersom det är någonting väldigt normativt för barnen här. Men vi landade i att det inte behövde vara så och att en kalender är något som alla barnen känner till och därför en väldigt bra ingång, säger Aisha Lundgren Aslla.

Innan Aisha Lundgren Aslla började i Nacka jobbade hon i Botkyrka. Dessförinnan i Tensta och Rinkeby. Hon anser att det i ett privilegierat och homogent område som Nacka kan kännas svårt att ge utrymme till mångfalds- och demokratifrågor, men tycker samtidigt att det är extra viktigt att göra det.

– De absolut svåraste områdena att arbeta med mångfald i är homogena områden som Nacka. Här finns det ingen som är annorlunda och på något sätt tror man att om man inte ser olikhet behöver man inte bry sig om det. Men Skolverket säger tvärtom att ju mer homogent ett område är, desto mer måste man synliggöra mångfalden för barnen.

Mat är ett av flera ämnen som fått utrymme i ”Mångfaldskalendern”. Foto: Marc Femenia
Foto: Marc Femenia
Foto: Marc Femenia
Foto: Marc Femenia
Foto: Marc Femenia
Foto: Marc Femenia

Projektet landade verkligen bra i barngruppen och har gett större effekt än vad både Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander hade vågat drömma om från början.

– Barnen har blivit mer öppna för olikhet och har förstått att alla är lika mycket värda. Tidigare hade vi några barn som var väldigt dominanta och tog mycket plats, samtidigt som det fanns några som hamnade utanför av olika anledningar. Vi vuxna fick lägga mycket tid på att se till att alla fick vara med och att det inte var någon som tvingades anpassa sig för mycket, säger Franziska Forssander.

– Men under tiden vi har arbetat med det här har det ändrat sig. De dominanta har börjat bry sig mer om dem på utkanten och inkluderar dem numera i sina lekar. Och de som förut hamnade utanför har blivit medvetna om sitt värde och vågar nu säga ifrån när det behövs. Över huvud taget har de det mycket roligare ihop nu.

Under det gångna året har de båda fått mycket uppmärksamhet och flera priser för sitt arbete med mångfaldskalendern.

– Vi trodde faktiskt inte att vi skulle få det här priset eftersom vi redan fått flera andra priser och utmärkelser. Men att även få det här känns förstås jättekul! Det är roligt att det här projektet belönas och får spridning eftersom vi tycker att det är så viktigt att man arbetar med de här frågorna, med tanke på hur samhället ser ut i dag, säger Franziska Forssander.

De hoppas att uppmärksamheten ska få fler att våga arbeta med mångfald i förskolan.

– Jag tror det finns många som inte riktigt vet hur de ska ta tag i den här frågan, i stället blir det då ingenting. Vi vet att det kan kännas svårt och tungt och att många är rädda för att trampa någon på tårna i sådana här arbeten. Förhoppningsvis kan de nu inspireras av oss och göra någonting positivt och kreativt av det i stället, säger Aisha Lundgren Aslla.

Ulla-Britta Bruuns stipendium

Ulla-Britta Bruuns stipendium delas ut till minne av en av förskolans pionjärer, Ulla-Britta Bruun.

Priset går till någon eller några som gjort något extra bra inom förskolans område och vill dela med
sig av det till andra inom verksamheten.

Juryn består av Förskolans redaktionschef Kjell Häglund, Erik Bruun, representant för familjen, samt förskollärare, Wanja Caiman, f d lektor vid Stockholms universitet, Susanne Thulin, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad, Pia Williams, professor vid Göteborgs universitet, Camilla Norling, förskol­lärare, och Annelie Fredricson, universitetsadjunkt och doktorand vid Stockholms universitet.

Stipendiet administreras av tidningen Förskolan och Lärarförbundet.

Läs mer på: ullabrittabruun.se

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin