Läs senare

Visa er vardag i bild

GuidenEn bild säger mer än tusen ord och aldrig har det varit enklare att ta och publicera bilder. Med en app som Instagram kan arbetet i förskolan bli synligt för föräldrar.

av Emilie Stendahl
11 Jan 2017
11 Jan 2017
Foto: Shutterstock

1 Syfte och  förhållningssätt

Börja med en diskussion i arbetslagen. Vad ska syftet vara? Vilka slags bilder är bra att dela? Vad delar vi inte? Hur ofta ska det delas bilder? Ska vi be barnen om lov före fotografering eller inte? Andra etiska frågor vi bör fundera över?

2 Fixa det tekniska

Det finns förstås olika appar, men Instagram är gratis och används redan av många föräldrar, två nog så goda skäl att välja den. Ladda hem appen ni väljer och bekanta er med den. Skapa ett låst konto för avdelningen.

3 Hämta samtycke

Låt föräldrar lämna skriftligt samtycke till att barnen fotograferas och visas i flödet
i appen. Förklara att kontot är låst så att bara de som förskolan godkänner som följare får tillgång till bilderna. Låt föräldrar sedan meddela sina användarnamn. Ge någon på avdelningen ansvar för att uppdatera och ta bort följare varje år, allt eftersom barn flyttar eller byter avdelning.

4 Sätt igång!

Fotografera tillfällen i vardagen och berätta kort om vad som händer – gärna kopplat till läroplanen. Vips blir det mycket lättare för föräldrar att prata med barnen om vad som hänt under dagen och lättare för barnen att beskriva – bägge får något konkret att utgå ifrån i stället för den alltför skrymmande frågan ”vad har du gjort i dag?”. Fota exempelvis även veckans meny, inbjudan till föräldramötet eller annan information som dyker upp.

5 Utvärdera

Hur blev det? Kanske kan olika arbetslag få kolla av och reflektera kring varandras bilder. Vad blev bra? Vad blev mindre lyckat? Kanske även föräldrarna får utvärdera. Är det värt att lägga krut på detta, eller inte?

Rösta

Vad skulle du helst vilja få fortbildning i?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin