Läs senare

Waldorf vill slippa skärmar

Nu är det skarpt läge för Waldorf. Stockholms stad har, för första gången sedan läro­planen reviderades, krävt redovisning av hur enskilda förskolor använder digitala verktyg. I skottgluggen står den ideella föreningen Johannes Waldorfförskolor.

15 jan 2020
Hellre träpinnar än läsplattor på Waldorfförskolor.
Foto: iStock

Stockholms stad beslutade den 19 november, efter en tillsyn, att förelägga huvudmannen Johannes Waldorf­förskolor att de måste se till att barnen på den ideella föreningens tre förskolor ska ha ”möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra”.

– De har beskrivit att de inte har tillgång till digitala lärverktyg. Och de har inte kunnat visa för oss hur de förmedlar detta till barnen på annat sätt genom sin pedagogik, säger Anna Rydin, enhetschef på förskoleavdelningen på Utbild­ningsförvaltningen i Stockholms stad.

Johannes Waldorfförskolor har nu fram till den 20 februari att rätta till bristerna.

– Varken vi eller barnens föräldrar anser att barnen behöver använda skärmar i någon större utsträckning under sina småbarnsår. Så länge vi alla når samma mål tycker jag att vägen dit kan få se lite olika ut, säger Mari Flanby, styrelseledamot för Johannes Waldorfförskolor.

Det blir svårt att följa lagen utan att tillhandahålla skärmar.

I läroplanen står det att barnen ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens, och raderna som Stockholms stad citerar om att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker. Barnen ska också utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen, förstå riskerna och kunna värdera informationen.

Men det står ingenstans specificerat att barnen ska använda just datorer, surf­plattor, kameror eller liknande digitala verktyg för att ”utveckla adekvat digital kompetens”.

– Nej det står ingenstans i läroplanen, men det står i läroplanen att de ska lära sig använda digitala verktyg. I min värld, som läroplanen är skriven, blir det väldigt svårt att tillgodose de här lagtexterna utan att tillhandahålla skärmar, säger Geseke Lundgren, ordförande i Riksföreningen Waldorfförskolornas samråd.

Eftersom majoriteten av de 78 Waldorfförskolorna i Sverige vill fortsätta att vara skärmfria förskolor har Geseke Lundgren skrivit brev till utbildningsminister Anna Ekström och begärt undantag genom att beskriva hur man genom sin pedagogik ändå förbereder barnen för att klara av den digitala utvecklingen. Anna Ekström har genom Utbildningsdepartementet svarat att regeringen inte har för avsikt att undanta någon förskola med viss inriktning eller pedagogik från vissa delar av läroplanen.

Geseke Lundgren kommer att försöka driva frågan vidare. Mari Flanby anser att den pedagogiska valfriheten i förskolan blivit allt mer begränsad i Sverige på senare år.

– Det bekymrar mig att det inte finns någon pedagogisk valfrihet längre utan bara ekonomisk valfrihet ifall du vill vara stiftelse, ideell förening och så vidare, säger hon. Politikerna försöker forma in oss ganska hårt så det gäller att vara lite modig. Det har blåst om oss tidigare. Vi firar 100 år i år och hitintills har vi stått upp för vår pedagogik.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin