Läs senare

Webben har gett samtalen ny glöd

I Sundsvalls förskolor sköts den praktiska informationen till föräldrarna på webben. Det har lett till intressantare diskussioner vid de personliga mötena.

13 Aug 2010
Webben har gett samtalen ny glöd
Illustration: Emma Virke

Webbportalen Föräldramötet drog från början igång som ett projekt för att förbättra föräldrakontakterna i Sundsvalls skolor. Nu, några år senare, har skolor och gymnasieskolor gått vidare till en annan portal men däremot är 322 förskoleavdelningar i Sundsvalls kommun anslutna.
– Det varierar hur aktiva förskolorna är men de flesta lägger ut viktig information och bilder på webbplatsen. Personalen slipper ringa och skicka ut lappar vilket spar tid, säger Monica Sjöqvist, systemförvaltare för Föräldramötet.

En farhåga för många förskolor var att de inte skulle ha något att prata med föräldrarna om när man sågs, men effekten har blivit precis tvärtom, berättar hon.

– När föräldrarna hela tiden kan följa verksamheten på nätet känner de sig mer delaktiga och det har lett till nya diskussioner vid hämtning och lämning, berättar hon.

Skilda föräldrar, som inte har barnen hos sig jämt, familjer som bor utomlands periodvis eller är på långresa, uppskattar att kunna hålla sig uppdaterade om förskolan och kompisarna på distans.

Kristina Abremark, förskolechef på Solens montessoriförskola i Sundsvall, som ligger i framkant i användandet av portalen, är mycket nöjd. Hon tycker att den har förbättrat förskolans arbete på många sätt. Bland annat har stressen minskat för personalen.

– Tidigare när vi lämnade informationen muntligt eller på papper var den lätt att missa både för föräldrar och för personal. Nu vet vi att alla alltid har tillgång till informationen de behöver. Och föräldrarna känner sig väldigt uppdaterade.

– Eftersom vi slipper prata om praktiska detaljer när vi ses, som på föräldramötena, kan vi fokusera på andra diskussioner om miljön, arbetsmaterialet, pedagogiken och läroplanen. Det blir lättare för föräldrarna att ställa frågor och ha synpunkter när vi är öppna med och presenterar på portalen hur vi tänker i förhållande till läroplanen.

Den ökade tillgängligheten och öppenheten innebär också att föräldrarna hela tiden kan gå in och granska det förskolan gör, vilket blir en slags kvalitetssäkring, tycker hon.

– Vi har utvecklat användandet successivt. I dag lägger vi ut nyhetsbrev, kalender med viktiga datum, bildarkiv med dokumentation på det vi gör, matsedel, handlingsplaner och aktuell information om exempelvis influensa. Dessutom länkar vi till läroplanen och andra dokument som vi tycker är vikt-iga, säger Kristina Abremark.

Systemet handlar mest om envägskommunikation, berättar hon. Det finns visserligen möjligheter att skicka in synpunkter men sådant brukar man istället ta upp vid personliga möten, som hämtning och lämning.

Nästa steg är att försöka utveckla en sms-tjänst som gör att alla föräldrar snabbt kan nås om något akut skulle inträffa, exempelvis vid ett tbc-larm. De tittar också på möjligheten att kunna välja bland olika språk på webben.

– Vi har också skapat en blogg som en sidogrej och som faktiskt har haft besökare från många länder i andra delar av världen.

Kristina Abremark säger att förskolan hade bra föräldrakontakter innan de tog steget ut på webben men att de har blivit ännu bättre nu.

– Jag tycker att det här är bland det bästa vi har gjort faktiskt.

Föräldramötet på webben

Systemet är uppbyggt med öppen källkod vilket innebär att det kan spridas och användas kostnadsfritt. Det är enkelt att använda, kräver ingen stor server och utvecklas hela tiden efter användarnas önskemål och ändamål.

Systemet används numera även av för- skolor och skolor i Vasa, Finland, och Bräcke i Jämtland samt Umeå.

Användarna har tilldelats egna inlogg- ningsuppgifter som ger dem tillgång till viss information, exempelvis den egna förskolans.

För närvarande pågår två forsknings-arbeten om Föräldramötet: ett aktionsforsk-ningsprojekt i Göteborg och ett forskningsprojekt vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Adressen till webbportalen är:
http://www.foraldramotet.sundsvall.se

Vill du veta mer om webbprojektet och föräldrakontakter på nätet kan du mejla till: monica.sjoqvist@sundsvall.se eller
kristina.abremark@sundsvall.se

Solrosens montessoriförskolas blogg hittar du på adressen: http://solen.montessoriforskola.blogspot.com

Alla artiklar i temat Samarbeta med föräldrar (7)

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin