Ingår i temat
Övergångar
Läs senare

Workshops ger röd tråd

ÖvergångarI Huddinge träffas lärare i förskola och förskoleklass för att lära mer om varandras arbete.

av Sebastian G Danielsson
07 aug 2017
07 aug 2017
Ingrid Karlsson, förskollärare sedan 40 år, jobbar nu för tiden i förskoleklass, men har fortsatt koll på arbetet inom förskolan. Foto: Linus Meyer

Förskolläraren Ingrid Karlsson har jobbat i förskola i 39 år, men bytte till en tjänst i förskoleklass för ett år sedan. Kontakten med förskolan har hon kvar genom workshops som anordnas varje år för att skapa ett bättre samarbete mellan lärare i förskola och förskoleklass. Upp till 15 lärare från två förskoleområden och två skolor i Segeltorp söder om Stockholm brukar samlas vid två tillfällen per år för att lära sig om varandras verksamheter.

– Ibland kan man känna att man i skolans värld glömmer bort lite hur och vad de gör i förskolan. Det händer ju så otroligt mycket i förskolans värld, särskilt i arbetet med IT, säger Ingrid Karlsson, som jobbar på Långsjöskolan.

I våras träffades lärare från förskola och förskoleklass för att höra hur de i förskolan arbetar med just digitala verktyg. Förskollärarna berättade mer övergripande om hur de använder surfplattor och datorer. De presenterade också projekt där de skapat film och använt sig av ”green screen”, en teknik där man filmar objekt eller personer framför en viss färg för att i efterhand kunna klippa in bakgrunder eller andra karaktärer. Ingrid Karlsson blev imponerad över förskolornas arbete och funderar på om det kan vara något att följa upp i förskoleklassen.

– Jag tänkte att om de kan, så kan vi också, säger hon.

Upplägget är sig likt varje år. På våren berättar de i förskolan om sitt arbete och på hösten det omvända när förskoleklassen är i fokus. För att det ska bli konkreta och givande diskussioner utser cheferna en person på vardera enhet som får ansvar för att göra en presentation kring ett specifikt tema. Sedan hålls en genomgång innan lärarna delas upp i mindre grupper för att berätta om sitt arbete och bolla idéer med varandra. Tidigare år har lärarna diskuterat formativ bedömning kontra pedagogisk dokumentation, pedagogiska lärmiljöer och språkutveckling.

– I höstas pratade vi om Bornholmsmodellen som vi arbetar med här i Huddinge. Då visade vi material, hur vi tänker, hur vi jobbar, appar som vi har. Lite tips och idéer, säger Ingrid Karlsson.

Själva idén med workshops är att lärarna ska få bra koll på upplägget hos de andra och förstå varandras arbete för att övergången ska bli så smidig som möjligt.

Susanne Erlandsson, som är förskollärare på Trädgårdssångarens förskola i Segeltorp, förklarar att hon och hennes kollegor i förskolan ska veta vad förskoleklassen jobbar med, så att de inte gör samma saker som barnen gör där.

– Men också vad de i förskoleklass ställer för krav på barnen, hur förberedda de ska vara och vad de ska vara förberedda på. Vilka redskap och kompetenser som barnen ska ha med sig in i skolans värld, säger Susanne Erlandsson.

Bland annat har hon förstått att lärarna i förskoleklass vill att de i förskolan ska ha arbetat med sociala lekkoder, det sociala samspelet och barnens förmåga att ta ansvar för sig själv och sin omgivning.

– Då har jag fått bekräftat att det är viktigt för oss att bli fokuserade på det och inte sitta i grupper med skolförbered­ande arbete som inlärning av bokstäver och siffror, säger Susanne Erlandsson.

Samtidigt tycker hon att lärarna i förskoleklass har fått förståelse för att de på förskolan utgår från barnens intressen, arbetar temainriktat och att de inte har några uppnåendemål.

Susanne Erlandsson har arbetat på Trädgårdssångarens förskola i 17 år och hon tycker att kontakten med lärarna i förskoleklass är mycket bättre i dag än tidigare.

– Det är ju de här workshopsen som ger de förutsättningarna, säger hon.

Ingrid Karlsson från förskoleklassen upplever att tillfällena ger tid att prata med varje lärare och hon tror att det speglar sig i verksamheten.

– Det är en trygghet att vi lär känna varandra och det ger en trygghet till barnen och deras föräldrar, säger hon.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin